Banner Image Banner Image Banner Image

Department of Pharmacognosy Faculty

Maitreyi N. Zaveri
M. Pharm., PhD
Professor and Head
Chaitanya J. Bhatt
M. Pharm.
Assistant Professor
Niranjan S. Kanaki
M. Pharm., PhD
Assistant Professor
Sonal S Patel
M. Pharm.
Lecturer
Vinit R. Movaliya
M. Pharm.
Lecturer
Bhavita H. Dhru
M. Pharm.
Tech Asst. and Visiting lecturer